Rocca bois, Charrat, Switzerland

Plan de Cocina - Charrat, Switzerland
Lugar: Charrat, Switzerland
Fecha de Terminación: Fevrero 2014
Material utilizado: Bianco Crema - Satin - 12 e 20 mm
Aplicación: Plan de Cocina